Patella Kırıkları (Diz Kapağı Kemiği Kırıkları)

Patella Kırığı

Patella, diz kapağı kemiği, dizin ön tarafında yer alan dize bakan yüzeyinde, eklem kıkırdağı bulunan ve diz eklemimizi düz hale getirme ve düz tutmada önemli rol oynayan kemiktir. Patella kırıkları, eklem içi olmaları ve dizin ekstansiyon (dizin düz tutulması) fonksiyonu bozulmasına yol açmaları nedeni ile tedavi gerektirirler.

Nedeni

Patella kırıkları; diz üstü düşme, ateşli silah yaralanması yada araç içi kazalarda, diz önünün torpido gözüne çarpması gibi direkt travmalarla olabilir.

Bunun yanında, zıplama gibi hareketlerde kasılı uyluk önü adeleleri ve ekstansiyondaki dizin, ani fleksiyon zorlamasında yada haltercilerde olduğu gib,i ani kasılmalarla indirek travma şeklinde patella kırığı olabilir.

Fizik muayene ve Tanı

Patella kırığında; diz önünde ağrı, şişlik ve hassasiyet vardır. Bunun yanında, çekilen diz radyografilerinde, kırık görülür. Kırık parçaları arasında ayrışma göstermeyen olgularda, hastanın bacağı, dizini düz tutarak kaldırmasına bakılır.

Tedavi

Çekilen radyografilerde ayrışma göstermeyen bacağını, dizini bükmeden düz kaldıran patella kırığı olguları, alçı ile tedavi edilebilir. Burada önemli olan, eklem yüzeyinde basamaklaşma dediğimiz seviye farkının olmamasıdır. Ortopedi uzmanı, gerekli olgularda bilgisayarlı tomografi isteyebilir. Kırık uçlarında ayrışma, eklem seviyesinde basamaklaşma ve dizini düz tutarak bacağını kaldıramayan patella kırıklı hastalarda, cerrahi tedavi uygulanır. Patella kırığı cerrahisinde sıklıkla, germe teli uygulaması dediğimiz tel ve ince çivilerle uygulanan yöntem kullanılır.