Omuz Sıkışma Sendromu

Omuz Sıkışması

Elimiz, günlük sosyal ihtiyaç ve mesleki olarak en sık kullandığımız organımızdır. Dolayısıyla, omuz eklemi de elle birlikte en çok hareket eden eklemimizdir.

Omuz, üç kemikten oluşur: Üst kol kemiği (humerus), kürek kemiği (scapula) ve köprücük kemiği (klavikula). Omuz eklemi, kalça ekleminden farklı olarak, eklemi oluşturan kol kemiğinin soket tarafından kavranması daha azdır. Eklemin stabilitesini ve hareketini sağlayan eklem kapsülü, bağlar ve kaslar omuz eklemini çepe çevre sararlar ve çok geniş hareket açıklığına sahiptir. Omuz çevresi kaslar, omuz eklemi hareketi sırasında kemik yapılar arasında sıkışarak yaralanması kolay olur. Bundan dolayı, omuz çevresi kas problemleri omuz ağrısının en sık kaynağıdır.

Omuz çevresinde, kas ile kemik yapılar arasında, bursa denilen sürtünmeyi azaltarak kaslarımızı koruyan zarsal kesecikler vardır. Omuz ekleminin rahat hareket etmesini sağlar.

Omuz çevresi en sık ağrı nedeni: 

  • Tendinit : Omuz çevresi kasların, kol kemiğine tutunan tendonları ödemlenip, kireçlenebilir.
  • Bursit : Zarsal keseciklerin, fazla sıvı veya ödem nedeniyle şişmesi ve ağrılı hale gelmesidir.
  • Sıkışma : Elimizi yukarı kaldırdığımızda, omuz kasları kemik yapılar arası sıkışabilir. Bu durumda, kaslar zarar görebilir ve ağrıya sebep olur. Bu duruma, omuz sıkışma sendromu denir.

Nedenleri

Omuz çevresi kasların sıkışması, en sık kolumuzu yukarı kaldırdığımızda görülür. Bu hareketin en sık yapıldığı sporlar, yüzme, tenis gibi, bazı mesleklerde duvar boyacıları, inşaat işçilerinde omuz sıkışma sendromu daha sık görülür.

Bulgular

Ağrı, genellikle omuz önünde belirgin şişlik ve hassasiyet ile kendini gösterir. Kol kaldırılırken ağrı artar. Aynı zamanda, kolu yukarıdan aşağı doğru indirirken de ağrıda artma olabilir.

Belirtileri:

  • Dinlenme ile geçmeyen hafif omuz ağrısı
  • Ağrı omuzun ön tarafından başlayıp, kolun yan tarafına doğru yayılır
  • Kolunu kaldırma ile ağrı artar,
  • Gece ağrısı olur.
  • Güç ve hareket kaybı, günlük işlerin yapılmasında bile zorluklar başlar.
  • Omuz eklemi hareket açıklığında kısıtlılık,

Fizik Muayene

Omuz eklem hareketleri kısıtlılığı görülür. Kol çevresi kas gücünde azalma olur.

Ayırıcı tanıda, beraber olabilecek hastalıkların da araştırılması gerekir. Boyun kaynaklı fıtık veya sinir sıkışması, eklem kireçlenmesi, romatizmal artrit gibi hastalıklar benzer yakınmalara neden olabilirler.

Görüntüleme Tetkikleri

MR ve Röntgen : Röntgen, kemiksel yapıları görüntüler. MR, eklem çevresi yumuşak dokuları değerlendirmede yardımcıdır.

Tedavi

Tedavide temel amaç, ağrıyı azaltmak ve omuz fonksiyonlarını geri kazanmaktır.

Cerrahi Dışı Tedaviler

Dinlenme: Ağrının artmasına sebeb olacak hareketlerden kaçınılır.

Fizik Tedavi: Ağrının giderilmesi ve eklem hareket açıklığının kazanılması için gerekli hareketler uygulanır.  Kas güçlendirme egzersizleri yaptırılır. 

Steroid Enjeksiyonu: Dinlenme, ilaçlar ve fizik tedavi ağrıları ortadan kaldırmıyorsa, lokal anestezil ile kortizon enjeksiyonu yapılabilir. Kortizon, çok etkili bir ödem giderici ilaçtır.

PRP uygulaması: ilgili bölümde anlatılmıştır.

Cerrahi Tedavi

Eğer cerrahi dışı tedavilerle, ağrı ortadan kalkmıyorsa ameliyat gerekebilir.

Cerrahide amaç, omuz kaslarının sıkışmasını ortadan kaldırmaktır. Bu işlemler, açık veya kapalı yani artroskopik teknikler ile yapılabilir.