Donmuş (Frozen) Omuz

Donmuş Omuz

Donmuş omuz, diğer adıyla adezif kapsulit, omuzda ağrı, ileri derecede hareket kısıtlılığı ve sertleşmeyle karekterize bir hastalıktır. 40-60 yaş arası bayanlarda, erkeklerden daha sık olarak görülür.

Omuz ekleminde, eklemi çepeçevre saran yapıya kapsül denir. Kapsülün, eklem içine bakan yüzeyinde, sinovia denilen ve eklem sıvısını salgılayan yapılar vardır.

Sinovia ve kapsülde sertleşme ve yapışıklar meydana gelmesine, adhezif (yapışıklık) kapsülit denir.

Donmuş omuzda, eklem kapsülü sertleşir ve kalınlaşır. Eklem içi, sinovial sıvının azalması ve yapışıklık ile ilerleyen bir süreçtir.

Omuz hareketleri kısıtlanır ve ağrılı bir durum ortaya çıkar. Üç evresi vardır;

1-Sertleşme İlk evreler olup, ağrı ve omuz hareketlerinin kısıtlanmaya başladığı evredir. 6 hafta ile 9 ay arası sürebilir.

2-Frozen denilen donmuş evre Omuz hareketleri, günlük basit aktiviteleri yapamayacak düzeyde kısıtlanmış ve omuz sertleşmiştir. 4-6 ay sürebilir. ileri derecede ağrılıdır ve harekete karşı aşırı bir direnç vardır.

3-Çözülme evresi Omuz hareketleri yavaş yavaş döner. Eklem hareket açıklığı artar. Süreç altı ay ile iki yıl arası değişebilir.

Tüm bu süreçler kesin olmayıp, hastadan hastaya değişmektedir.

Sebepleri

Donmuş omuzun nedeni, genellikle tam olarak bilinmemektedir. Fakat bazı faktörler tetikleyebilmektedir;

Şeker Hastalığı; Nedeni bilinmemekte fakat, şeker hastalarında %10-20 oranında görülür.

Diğer hastalıklar; Troid, parkinson hastaları risk altındadır.

Hareketsizlik; Kırık veya travma sonrası hareketsizlik.

Şikayet ve Bulgular

Tipik olarak omuzda ağrı ve hareket kısıtlılığı mevcuttur. Kolu kaldırma ile ağrı artar.

Görüntüleme için, röntgen ve MR istenir.

Röntgen ile kemik yapılar dağerlendirilir. Kireçlenme hakkında bilgi verir. MR ise yumuşak dokular hakkında deyaylı bilgi vermekte olup, kiymetli bir görüntüleme yöntemidir.

Tedavi

Tedavide amaç ağrısız ve harekeetli bir omuz eklemine sahip olmaktır.

Cerrahi Dışı Tedavi

Hastaların %90'ı bu yöntem ile tedaviye yanıt verir ve düzelirler.

İlaç tedavisi, ödem ve ağrı kesici ilaçlar kullanılır.

Bazı vakalar, eklem içi steroid enjeksiyon önerilebilir.

Fizik tedavi ile, gerdirme ve güçlendirme yapılır.

Cerrahi Tedavi

Yukarıdaki tedavilere yanıt alınamayan hastalara, cerrahi planlanır.

  • Anestezi altında manipulasyon yaparak, yapışıklıkların yırtılması sağlanır. Kapalı bir yöntem olup, narkoz altında eklem hareketleri zorlanarak açılır.
  • Atroskopik olarak, eklem içi yapışıklıklar gevşetilir. Omuza açılan küçük deliklerden, el aletleri ile yapışıklıklar kamere eşliğinde gevşetilir. Birçok vaka, atroskopik gevşetmeden fayda görür.