Biseps Tendinit

Biseps Tendiniti

Kasların kemiklere yapıştığı ve eklemleri hareket ettiren yapılara, kiriş veya tendon denir. Kolun ön kısmında pazu kası, yani biceps kası tendonu ödemine, biceps tendiniti denir.

Tendonların inflamasyonu veya iltihabı, tendinit olarak isimlendirilmektedir. Biseps tendiniti ise, biseps tendonunun inflamasyonu, bir çeşit ödemidir.

Biseps tendinitinde, yaygın görülen klinik şikayetler, omuzun ön kısmında ağrı ve hassasiyettir. Genellikle dinlenme ve ilaç tedavisi ile düzelir. Fakat, nadir hastalarda ameliyat gerekli olabilir.

Biseps kasıuzun olup, iki parçadan oluşur. Kol kemiği boyunca, ön kısımda uzanır. Aşağıda dirseğe yapışırken, yukarıda uzun baş ve kısa baş şeklinde iki kola ayrılıp, kürek kemiklerinde farklı noktalara yapışmaktadır. Biseps tendinit, uzun başında meydana gelen inflamasyona denilmektedir.

Erken dönemlerde tendon, şiş ve kırmızıdır. İleri evrelerde koyu kırmızı olur ve tendon yapısı bozulur. İleri evrelerde yırtık veya tam kat kopma oluşabilir.

Genellikle aşırı kullanım ve zorlama ile oluşur. Sıklıkla ileri yaşlarda ortaya çıkar. Kişi yaşlandıkça, tendon yapısı incelir ve kuvvet kaybı oluşur. Yüzme, tenis, basketbol gibi tekrarlayıcı aktiviteler ve aşırı zorlamalar yıpranmayı arttırır.

Klinik Şikayetler

  • Omuzun ön kısmında ağrı ve hassasiyet, özellikle ağrı baş üstü aktivitelerde kötüleşir.
  • Ağrı dirseğe doğru yayılabilir.
  • Omuzda atlama veya sürtünme hissi olabilir.

Tanı

Eklem hareket açıklığı, kas gücü ve özel testler uygulanır.

Görüntüleme;

Röntgen, Kemik yapıları iyi gösterir. Ayırıcı tanı açısından önemlidir.

MR ve ultrason, yumuşak dokuları iyi değerlendirir, teşhis açısından kıymetli yöntemlerdir.

Tedavi

Cerrahi Dışı Tedavi

Basit yöntemlerle genellikle tedavi edilir.

İstirahat; İlk adım kesinlikle dinlendirmedir. Aktiviteler kısıtlanmalı ve spora en az üç hafta ara verilmelidir.

İlaç; Anti-inflamatuar ve kas gevşetici ilaçlar, ödem ve ağrının giderilmesi için kullanılır.

Buz; Her uygulama, 15 dk ve günde en az 5 kez uygulanmalıdır. Ödemi azaltacaktır. Buz, asla cilde temas etmemelidir. Çünkü, cilde uzun süreli temas, buz yanıklarına neden olabilir. Bu  yüzden arada kıyafetimiz olmalı, buz da alttaki kıyafeti ıslatmamalıdır. Buz aküleri. buz jelleri kullanımı daha uygun olur.

Fizik Tedavi; Spesifik egzersizler, özellikle gerdirme önemlidir. Ultrason, buz, masaj ve elektrik sitümülasyonu faydalı yöntemlerdir.

Lokal Enjeksiyonlar; Kortizon, ozon, PRP gibi enjeksiyonlar lokal olarak yapılmaktadır. Kortizon çok efektif antiinflamatuar bir ilaçtır.

Cerrahi Tedavi

Cerrahi olmayan yöntemelere yanıt alınmazsa, ameliyat gerekebilir. Omuz artroskopisi ile biseps tendonu değerlendirilir ve tedavi edici girişimler uygulanır.