Bakıcı Dirseği

Bakıcı Dirseği

Bakıcı dirseği, ele uygulanan çekme kuvvetini takiben çocuklarda ağrı, ağlama ve kolunu kıpırdatmama ile karekterize bir hastalıktır.

nedeni:

Sıklıkla ele ve ön kola uygulanan çekme kuvveti ile görülmektedir. Genelde, çocuğun ebeveyninin elini tutarak yürümesi sırasında, ayağının sendelemesi ile elini yukarı çekmesi ile gerçekleşir. Veya, çocuk ile el ele yürürken çocuğu sudan atlatmak, kaldırıma çıkarmak için, elinden çekerek kaldırma eylemi sırasında olur.

Çocuklarda 5 yaşına kadar, radius başı tam gelişmediğinden, kola uygulanan çekme kuvveti sırasında, dirsek eklemini oluşturan radius başı etrafını saran bağdan ayrışması ile olur ve bu şekilde çocuk elini dışa döndüremez ve ağrlı bir şekilde ön kolu içe dönük, sabit tutar. Dirsek hareketi ağrılıdır. Kolunu oynatamaz.

Genellikle, 2-5 yaş arasında görülür. 5 yaşından sonra, radius başı geliştiğinden, pulled elbow olması nadirdir. Bu yüzden anne ve balar, çocukların elinden ilk 5 yıl çekmemeli, çocukları koltuk altlarından tutarak kaldırmalılar.

Tedavi

Ortopedi uzmanınca, el ve ön kola iç rotasyon hareketi yaptırıldıktan sonra, dirseğin tam bükülmesi ile yerine oturtulur. Sıklıkla, yerine oturma sesi hissedilir. Çocuğun müdahaleden kısa süre sonra kolunu oynatması beklenir. Redüksiyon sonrası, herhangi bir tespit uygulanmaz.